Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Selskapene Grieg Logistics AS og Westport AS går sammen for å etablere et unikt samarbeid, med fokus på havneterminaldrift i Norge.

Westport AS har siden 2010 drevet havneterminalen i Risavika havn utenfor Stavanger. Selskapet har kontinuerlig fokus på effektiv havnedrift, og er en ledende aktør nasjonalt til å ta i bruk nye og innovative teknologiske løsninger. Grieg Logistics AS er en del av Grieg gruppen som er en global aktør med hovedkontor i Bergen. Selskapet er en sentral nasjonal aktør innen logistikk og havnedrift med tilhørende teknologiløsninger. Selskapet eier blant annet Grieg Strategic Services som er en sentral leverandør av logistikktjenester til Forsvaret og Mosjøen Industriterminal som har ansvar for leveranse av logistikktjenester til Alcoa Mosjøen.

– Vi er svært glade for å ha lykkes med å etablere ett samarbeid med en så viktig aktør som Grieg Logistics, sier administrerende direktør i Westport AS, Kurt A. Ommundsen. – Vi har i lang tid hatt stor tro på et Vestlandssamarbeid for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, for derved å bidra til økte godsstrømmer direkte inn og ut fra Vestlandet. På denne måten vil samarbeidet, gjennom forenkling og digitalisering av logistikken mellom sjø og land, bidra til økt konkurransekraft for næringslivet i de regioner hvor vi vil operere. Gjennom samarbeidet med Grieg Logistics, vil vi få en komplementær løsning, der Westport sitt «Smart Port» konsept, og Grieg Logistics sin styrke innen Supply Chain Management og teknologi bidrar til betydelige besparelser for både nåværende og fremtidige kunder.

– Fra Grieg Logistics sin side ser vi på samarbeidet med Westport som en unik mulighet til å utvikle et nytt forretningskonsept som vil øke verdiskapingen for kundene. Vårt konsept vil være en enhetlig og sentralisert løsning hvor standardisering og digitalisering er bærende i konseptet. Jeg er trygg på at vår kompetanse og erfaring samt vår satsning på teknologiske plattformer vil bidra til en bærekraftig løsning for eksisterende og nye kunder. Vi ser virkelig frem til å komme raskt i gang med samarbeidet med Westport og vi har stor tro på at vi i felleskap skal lykkes med å skape den mest attraktive og beste havneterminalløsningen i Norge, sier Michelle Williams, administrerende direktør i Grieg Logistics AS. Selskapene er i gang med å etablere et felles datterselskap «Grieg – Westport Terminals» som skal forenkle sine kunders logistikkoperasjoner gjennom etablering av optimale arbeidsprosesser som digitaliseres for enklere styring og kontroll. Selskapet vil derved, gjennom sin kjernedrift, havneterminaler langs Norges kyst, fungere både som en logistikkhub og informasjonshub for sine kunder både på sjø, i havn og på landsiden.

Pressekontakter:
Westport AS – Kurt A. Ommundsen – 911 67 736
Grieg Logistics AS – Michelle Williams -948 89 818