Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Mange av Norges havner jobber på samme måte som de alltid har gjort. Evnen til å effektivisere driften er liten. Grieg Logistics etterlyser mer samarbeid og åpenhet – og en satsing på digitale løsninger.

– Norske havner og norsk sjøtransport sliter med en fragmentert verdikjede og liten grad av standardisering. Operasjonene er ofte ikke effektive nok. Vi mener teknologi er det viktigste virkemiddelet vi har for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Det sier administrerende direktør i Grieg Logistics, Michelle Williams. Hun etterlyser større vilje til å utfordre gamle sannheter i bransjen.– Noen av havnene er svært gode. Men vi må løfte det store flertallet opp på et høyere nivå for å få til en transformasjon til en effektiv logistikk langs kysten. Mange har kommet langt, men vi inviterer flere med i prosessen. Det handler om å samhandle i prosjekter, være villige til å dedikere ressurser, og tørre å optimalisere driften. Målet må være å ha en attraktiv og god havn, og da må man være villig til å satse og ta litt risiko. Samtidig må myndighetene sette standarder og sørge for dataflyt, informasjonsdeling og åpenhet, sier Williams

Teknologi
Grieg Logistics er partner og leverandør av digital teknologi og logistikkompetanse, og jobber for en sømløs, digital logistikkjede for den maritime bransjen. Som del av sin strategi har Grieg Logistics sikret seg fullt eierskap til softwareselskapene Seamless og Shiplog som slås sammen til datterselskapet Grieg Connect i høst. Dette skal ledes av nåværende daglig leder i Shiplog, Vidar Fagerheim. – Ved å slå sammen selskapene får vi et tettere teknologimiljø med en helhetlig strategi. Vi kan ikke løse utfordringene for bransjen alene. Men målet er at Grieg Connect skal være en katalysator for å få til en raskere havneutvikling, sier Williams.

Tillit
Hun mener at Norge kan ta posisjon som verdensledende når det gjelder en lean logistikkjede støttet på digitale løsninger og deling av sanntidsdata.– Vi ser en høy grad av tillit mellom norske aktører. Det gir oss et fortrinn innen digitalisering, men det forutsetter samhandling og integrert logistikk, sier Williams, som forteller at selskapet jobber for implementering og inkludering av smarte havner i bærekraftige, smarte byer. Grieg Logistics samarbeider tett med forskningsmiljøer, Kystverket, rederier, havner og andre om utvikling av nye digitale produkter.– Digitalisering og forenkling vil gi bedre forutsigbarhet når du skal inn til land. Og digital godshåndtering blir stadig viktigere. Det er mye spennende som skjer, men man må ha
aktører som har litt guts og vil være med på å utfordre dagens forretningsmodeller, avslutter Williams.

Fakta
• Grieg Logistics er en del av Grieg-gruppen og har fem datterselskaper; Grieg Port Security, Grieg Connect, Grieg Strategic Services, Mosjøen Industriterminal og Scandinavian Harbour Service.
• Selskapet har rundt 120 ansatte og omsetter for ca. 400 millioner.
• Les mer på: www.grieglogistics.no